Schoolmelk De Jonghe

Sinds 1957 verzorgen wij de distributie van zuivelprodukten
en andere gezonde dranken zoals fruitsappen en waters aan hoofdzakelijk lagere scholen doorheen Vlaanderen.
Ons produktengamma is werkelijk zeer uitgebreid.

9 vrachtwagens zijn dagelijks in de weer om ons clienteel
een bijzondere service te verzekeren.